Monday, January 14, 2008

Nostalgia Lyrics Trip: Laser Squadron Maskman

Tagalog Opening Theme

Humanda na kayo,
Kampon ng kadiliman.
Oras na ng pagtutuos
Kasamaan ay dapat matapos

Na. Heto na sila.
Bayaning tagapagtanggol,
Sa masam'y lipipol.

Maskman, kayo lang ang pag-asa!
Iligtas kami sa marahas na kadiliman
Kami'y inyong ipaglaban!

Sige! Sige! Laban, Maskman!
Ipagtanggol ang kapayapaan.
Sugod! Sugod! Laban, Maskman!
Pagsanggalang ninyo ang katarungan.

Buong mundo'y magpupuri't magpupugay, "Mabuhay!"
LASER SQUADRON MASK-U-MAN!

-

Bwahahahah.... I missed that show. I will now go out to hunt for more Tagalog-dubbed sentai series.

No comments: