Monday, January 14, 2008

Nostalgia Lyrics Trip: Laser Squadron Maskman Ed Theme

I transcribed the lyrics from the DVD. I hope I got it right. Wahahahah.... fun.... I feel like I'm five again. I still prefer Jetman, though. I liked the angst. =p

-

Ito
Ang mga bayaning magiting
Walang takot sa bangis ng kalaba'y
Di umuurong

Matapat
Tagapagtanggol ng inaapi
Mga huwarang sa tungkuli'y tapat
Nakahandang mag-alay ng buhay

Maskuman, tanod ng kapayapaan
Maskuman, laging maaasahan
Dapat nating tularan ang kagitingin
LASER SQUADRON MASKUMAN, maskuman!

No comments: