Monday, March 03, 2008

Sympathizing with Padre Damaso

These are the last lines of our P.I. 100 Noli Me Tangere play. That play turned out well because of the efforts of my groupmates. I had such an awesome team to direct. Here are some of the closing lines of the play, which was a parody of Noli and aimed to sympathize with the story's villain, Padre Damaso.

"May hustisya ba ang Diyos? Bakit niya parurusahan ang isang tao ng ganito? Hindi madaling tumanggi sa tukso. Hindi madaling magparaya sa mga umiinsulto. Akala ko ba'y mapagpatawad at mahabagin ang Diyos? Bakit hindi niya dininig ang panalangin ng isang alagad na matagal na nanilbihan sa kanya?

"At, sa pagtatapos, aking ipinaaalam sa inyong mga minamahal naming manonood na ang pagkamatay ni Padre Damaso ay bunga ng kalungkutan. Hinihiling namin sa inyong iyuko ang inyong mga ulo at ipagdasal ang kanyang kaluluwa na sana'y maligtas mula sa mga apoy ng Purgatoryo. Sapagkat nilahian man ng ulupong ang mga ganitong nilalang ng Diyos, sila pa rin ay mga tao: natutukso, nasasaktan, nagagalit, at higit sa lahat, ay nangangailangan ng inyong paguunawa."

No comments: